Fotografering med Destination X 2023 – Mid Sweden 365

Fotografering med Destination X 2023

Nu är det dags att anmäla intresse för att delta på vinter eller sommarfotografering 2023 med Destination X och upphandlad fotograf Göran Strand.
Kontakta joanna@midsweden365.se för att intresseanmäla din verksamhet eller för mer information om datum och tidsschema.

Bilder och filmer från fotograferingar inom Destination X samlas i den gemensamma mediaportalen för besöksnäringen som nås via följande länk: https://brackekommun.mediaflowportal.com/.
Länkar till portalen finns även på vår projektsida Destination X, under huvudaktiviteten Varumärkesplattform.

 

Publicerat: 2023-01-19

 

Mer om Destination X