Kommunikationsplattform färdigställd för besöksnäringen i Bräcke – Mid Sweden 365

Kommunikationsplattform färdigställd för besöksnäringen i Bräcke

Den kommunikationsplattform som tagits fram i projektet Destination X är nu fullständig och alla delar är redo att nyttjas helt fritt av företagare i Bräcke kommun.

Mediaportalen: Här kan du som företagare eller förening bl a hitta bilder och filmer som är fria att ladda ner för att använda i marknadsföringssyfte av din verksamhet eller för att sprida bilden av Revsundssjön och Bräcke kommun. Materialet gestaltar miljöer, reseanledningar och verksamheter under olika årstider med syfte att stärka området året runt för besökare och bygga stolthet för de som bor och verkar här. Det finns även en färdigredigerad reklamfilm från de olika årstiderna samt två reklamfilmer från tidigare projekt i området.

Verktygslåda för kommunikation: Det finns en verktygslåda för kommunikation och gemensamt varumärke för Lake Revsund. Utöver tips kring digital närvaro, målgrupper, bokningstjänster och annonsering så innehåller verktygslådan grafisk profil, logga, storytellingtexter på svenska och engelska, samt en områdeskarta för aktiviteter och besöksmål runt bygderna Gällö, Revsund och Pilgrimstad för sommar- och vintertid.

För att komma till kommunikationsplattformen så kan man gå via Mid Sweden 365s projektsida för Destination X, Bräcke Nästa eller på kommunens hemsida för Företagande och utveckling.

Direktlänk till kommunikationsplattformen: https://brackekommun.mediaflowportal.com/

Projektsida för Destination X: https://midsweden365.se/destination-x/

 

Projektet Destination X är inne i slutrapporteringsperioden och avslutas 31 oktober 2023. Näringslivskontoret på Bräcke kommun anordnar 25 oktober kl 14-16 en branschträff för besöksnäringen där resultat från projektet presenteras. Anmälan till branschträffen görs till helen.bostrom@bracke.se senast 20 oktober. Plats för träffen är hos Mid Sweden 365 i Gällö.

Kommunikationsplattformen är framtagen inom projektet Destination X för huvudaktiviteten Varumärkesplattform och finansieras av Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer om Destination X