Destination X – Mid Sweden 365

destination x

Detta är Destination X

Klicka på kartorna för att förstora.

Zip-filer innehållande högupplösta versioner av kartorna i formaten jpg, pdf och eps.

Syftet med denna sida är att samla information, material och verktyg som produceras eller sammanställs i projektet.

Målet med projektet är att stärka tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft hos små och medelstora besöksnäringsföretag som är verksamma i Bräcke i bygderna kring Revsundssjön, Locknesjön samt längs Forsaleden. Arbetet ska ske genom fler kvalitetssäkrade och bokningsbara produkter hos företag (upplevelser och evenemang) och stärkt varumärkesprofilering i bygden.

Förväntade långsiktiga effekter:

  • Ökad lönsamhet, sysselsättning och konkurrenskraft hos besöksnäringsföretagen i området.
  • Fler företagare i området.
  • Ökad livskvalitet och stolthet för lokalinvånare till följd av fler attraktiva upplevelser.
  • Ökad inflyttning och nyetableringar.
  • Mer miljömässigt hållbart nyttjande av naturområden och kulturarv.

 

Målgrupp är små och medelstora besöksnäringsföretag verksamma eller med intresse att starta verksamhet i området.

Projektägare:
Mid Sweden 365 AB

Period:
Mars 2022 – oktober 2023

Bakgrund till projektet: 2021 blev Mid Sweden 365 ett av 16 nationella projekt beviljade finansiering för sitt Raketprojekt, med syfte att skapa ökat intresse för Gällö och Revsundsbygden och nya affärer och produkter för företagare på platsen. Det nya projektet med namnet Destination X antyder att vi nu ska fortsätta arbeta för vidareutveckling av destinationssamarbetet och varumärkesprofileringen som påbörjades i Raketprojektet.

TIPS & LÄNKAR

Verksamt.se »
Verkamt samlar information till företagare i besöksnäringen, Exempelvis information om hållbart företagande, paketreselagen, guider, checklistor, certifieringar och märkningar.

Timbanken för Jämtland Härjedalen »
Upp till 5 timmars kostnadsfri rådgivning.

Jämtland Härjedalen Turism  »
Fakta och statistik för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.
Länk till den JHTs värdeguide.

Visit Swedens kunskapsbank »
För svensk besöksnäring med omvärlds- och målgruppsanalyser, reseanledningar och varumärket Sverige.

Visit Sweden, trender »
Trender och utvecklingsmöjligheter för olika naturturismaktiviteter.

Tillväxtverkets kunskapsbank »
För turism och besöksnäring med bl a fakta om besöksnäringen, hållbarhet, verktyg, metoder, omvärld och trender.

Tillväxtverkets portal »
För turismstatistik och turismräkenskaper.

Naturturismföretagen »
Turism på annans mark.

Tourism in Skåne »
Nationellt ramverk för vandringsleder.

Våra huvudaktiviteter

Konkurrent- och omvärldsanalys

Ökad kunskap och lärdomar om metoder och framgångsfaktorer för företag i liknande glesbygdsområden och hur de utvecklat lönsam verksamhet och kunnat öka sin sysselsättning året om.

Levereras i form av framtagen rapport från omvärldsanalys. samt spridning av rapporten genom utskick samt presentation i workshopform för intresserade aktörer.

Affärs- och produktutveckling

Deltagande företag (inkl nya företag) får stöd med att utöka, kvalitetshöja, hållbarhetssäkra samt synliggöra sitt utbud av bokningsbara upplevelser och evenemang i området.

Indikatormätning i form av att 30 företag deltagit i workshops och coachning för produktutveckling, exportmognad, hållbarhetsarbete, målgruppsanalys, paketeringar, produkttester och revenue management.

Destinations-samverkan

Utveckla format för områdes-communities och/eller samverkansgrupper kring olika utvecklingsfrågor som rör destinationen.

Utvecklas och testas under ledning av projektet och levereras i form av beskrivet arbetssätt, slutsatser samt plan framåt.

Varumärkes-plattform

Ta fram en gemensam kommunikationsplattform för området, strategi samt varumärke och verktygslåda (text, bild, film) som företagen kan använda fritt i sin kommunikation.

Vi ska även genomföra kompetensutvecklingsinsatser med företagen för implementering och användning i sina digitala kanaler.

Vi har fått möjlighet att lägga materialet i Bräcke kommuns mediaportal för att det ska finnas kvar långsiktigt för företagen i området.

Via mediaplattformen kan du som företagare, förening eller press leta efter bilder, filmer, områdeskartan,  storytelling-texter och grafisk profil för Lake Revsund som är fria att ladda ner för att använda i marknadsföringssyfte i digitala kanaler eller media. Bilder och filmer är tagna i områdena kring Revsundssjön, Locknesjön och Forsaleden av Fotograf Göran Strand, och speglar områdets olika årstider, aktiviteter och företag.

Direktlänk till mediaportal för besöksnäringen »

Mediaportalen finns även på Bräcke kommuns hemsida under fliken Företagande och utveckling »

Samt via Bräcke Nästa under fliken Se & Göra // För företag/föreningar »

Vi som arbetat med Destination X

Joanna Gustafsson

Fredrik Myhr

Processledare

April 2022 – Juni 2023

Jakob Trygg

Destinationssamverkan och produktutveckling

September 2022 – Augusti 2023

PHILIP BRODIN KIBSGÅRD

Omvärldsanalys och affärsutveckling

September 2022 – Mars 2023

Finansiering

Projektet har en budgetomslutning på 2.7 mkr och finansieras av Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionala utvecklingsfonden.