Projektet Destination X har avslutats 31 oktober 2023 – Mid Sweden 365

Projektet Destination X har avslutats 31 oktober 2023

Projektet Destination X är nu avslutat sedan 31 oktober 2023 och på projektets landningssida finns slutrapport, länkar och de underlag som producerats inom projektet.
Det går även att hitta till mediaportalen via Bräcke Nästa https://www.brackenasta.se/se–gora/for-foretag-foreningaroch Bräcke kommuns Företagande och utveckling https://www.bracke.se/foretagandeochutveckling.4….

Skidtunnelns platschef Mikael Bodne kommer att arbeta vidare utifrån projektets resultat för nya samarbeten, samverkan och utveckling i området. Tips är därför att kontakta honom på mikael@midsweden365.se om ni vill diskutera möjligheter och vad som är på gång framöver. Facebook-gruppen Lake Revsund Aktörsnätverk kommer att fortsätta att fungera som forum för kommunikation och nätverk mellan aktörer inom besöksnäringen runt Revsundssjön, så bjud gärna in de som ni tror är intresserade av att dela information, idéer och engagemang dit!

Som presenterades på näringslivskontorets branschträff 25/10 så arbetar Joanna Gustafsson som varit projektledare i Destination X framöver heltid på Destination Östersund och processleder delvis ett arbete för evenemangs- och upplevelseutveckling över kommungränserna mellan Östersund, Krokom, Berg och Bräcke. Vi vill verkligen uppmuntra er som sitter på en idé eller koncept som ni skulle vilja testa att höra av er till joanna.gustafsson@destinationostersund.se då de i början på 2024 kommer att öppna upp för företag att skicka in case som kan göras till testkoncept. Möjligheten att skicka in case är som sagt öppen för företag i Östersund, Berg, Krokom och Bräckes kommuner och de case som kommer flest företag till nytta genom lärande och genomförande väljs ut. I övrigt kommer kunskapsunderlag och informationsträffar som anordnas att vara öppna även för företag i Bräcke, så om ni inte redan gör det så kan ni prenumerera på Destination Östersunds nyhetsbrev för att veta när intresse för testcase öppnar och gemensamma träffar äger rum. För att prenumerera går ni in på hemsidan https://destinationostersund.se/, scrolla längst ner till fotnoten och klicka på Vårt nyhetsbrev.

Projektet Destination X har pågått mellan mars 2022-oktober 2023 och har finansierats av Region Jämtland Härjedalen och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Mer om Destination X