Aktörsträff för S:t Olavsleden i Bräcke – Mid Sweden 365

Aktörsträff för S:t Olavsleden i Bräcke

Var med och skapa en led som hela Bräcke kommun kan vara stolta över!

Tillsammans med projektet Slow Travel Mid Sweden: Pilgrim, bjuder nu projektet Destination X in Bräckes företagare, ledens markägare, verksamheterna längs leden och Bräckes föreningar till en inspirerande träff på Mid Sweden 365 kring S:t Olavsleden och andra leder i Bräcke kommun.

Vårt projekt Destination X har som syfte att stärka tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft hos små och medelstora besöksnäringsföretag som är verksamma i Bräcke i bygderna kring Revsundssjön, Locknesjön samt längs Forsaleden. Några av de långsiktiga effekterna är ett mer miljömässigt hållbart nyttjande av naturområden och kulturarv, samt öka livskvalitet och stolthet för lokalinvånare till följd av fler attraktiva upplevelser. Här ser vi områdets pilgrimsleder som ett gemensamt tema att samverka kring och skapa kvalitetssäkrade och hållbara leder för alla.

Det är mycket som händer kring våra många vandringsleder. Vi har bjudit in representanter från flera andra ledprojekt som är i startgroparna eller som just har kommit i gång med sitt arbete. Det här är ett fantastiskt tillfälle för alla att lära om vad som händer kring lederna och hitta samarbetsmöjligheter! Anmälan hittar ni längst ner i texten.

S:t Olavsledens Ekonomiska Förening
Kommunerna längs S:t Olavsleden kommer från och med i år att förvalta leden i en ekonomisk förening. Med oss har vi den nya föreningens ordförande Mattias Robertsson-Bly. Han är till vardags Ånges kommunchef och en ivrig vandrare som ser fram emot att få vara med och skapa en led för alla – en attraktiv, välkomnande och tillgänglig led som vi alla längs leden kan känna oss stolta över. Han kommer bland annat att berätta om sin erfarenhet som pilgrimsvandrare.

Sydöstra Jämtlands Pastorat
Med oss har vi också Helena Stridh och Anders Larsson som arbetar med de tre mindre pilgrimslederna i området, Jämt-Norgevägen, Kårböleleden och Indalsleden. Jämt-Norgevägen och S:t Olavsleden har gemensamsträckning från Jämtkrogen till Revsund och vi har Pilgrimscentret här i Gällö gemensamt!
De vill gärna vara med och samverka för att utveckla vandringen i området!

Jämtland Härjedalen Turism (JHT)
Andreas Edholm är projektledare för projektet “Organisering av vandringsleder” där Jämtland Härjedalen Turism har kartlagt 265 mil vandringsled på privat mark. Cirka 80 mil av dessa är pilgrimsleder.
Målet med projektet som finansieras via Naturvårdsverket är att stärka arbetet med våra leder genom samverkan samt implementera det Nationella Ramverket som tagits fram för att kvalitetssäkra våra fina vandringsleder.

Interreg-projekt S:t Olavsleden
Nytt projekt för hela S:t Olavsleden – alla 58 mil från Selånger till Trondheim under namnet: S:t Olavsleden – besöksnäring genom ett gemensamt kulturarv. Projektledare Putte Eby är på plats tillsammans med projektsamordnare.

slowtravel.se
Vi i den ideella föreningen slowtravel.ses kommer att presentera vårt nya projekt Slow Travel Mid Sweden: Pilgrim. Projektet vill skapa en hållbar och inkluderande led för alla – pilgrimer & alla som bor och verkar runt leden. Vi kommer också att berätta om hur företagen i kommunen kan vara med och bidra.

 

Plats: Mid Sweden 365 (Viken 140, 843 96 Gällö)
Datum: Onsdag 19 april
Tid: 18:00

Kaffe och gosmörgås serveras.
Meddela ev. Allergier när du bokar.

Begränsat antal platser, så skynda dig att boka en trevlig kväll om vandring och bygdeutveckling.

Boka din plats genom att mejla senast 14/4 till bracke@slowtravelsweden.org

Mer om Destination X