Mid Sweden 365 strukturerar om för bättre resultat! – Mid Sweden 365
Bilden visar några skidåkare inne i tunneln.

Mid Sweden 365 strukturerar om för bättre resultat!

Nästan två år av pandemi med stängd gräns mot Norge, inställda tävlingar, mycket begränsade möjligheter för grupper på grund av restriktioner och en chockhöjning av elpriset har kraftigt påverkat verksamhetens möljigheter för tillväxt. Nu strukturerar Mid Sweden 365 om verksamheten med fokus på bättre resultat. Skidtunneln stängs därmed vintertid för att ge utrymme att satsa vidare på det arbete som startade 2020. Genom extern finansiering har utbudet breddats och attraherat fler besökare och helt nya målgrupper under barmarkssäsongen och Mid Sweden 365 gjorde därmed all time high för antalet besökare sommaren 2021.

Mid Sweden 365 har sedan tidigare konkretiserat en tydlig plan för hur intäktsbasen behöver breddas. Samtidigt har pandemin, i kombination med en icke tillräckligt etablerad produkt gjort att de ekonomiska förutsättningarna nu behöver struktureras om för att snabbare komma i balans och börja leverera plusresultat.

Skidtunnelns grund till etablering har varit att förstärka och befästa regionen som marknadsledande när det kommer till längdskidåkning. Flera av Europas främsta längdskidåkningsdestinationer finns i Jämtland Härjedalen. En stor del i att evenemang av världsklass genomförs här, att elitåkare bor och tränar här och att många turister besöker regionen för just längdskidåkning.

För att kunna vidareutveckla den positionen och öka underlaget för intäkter väljer därför Mid Sweden 365 att fokusera sin verksamhet till barmarkssäsongen, där perioden maj-november ligger i fokus för öppettider av skidtunneln, evenemang och utveckling. Detta innebär att man under vinterhalvåret istället kan skära ned på kostnader som följer med driften av skidtunneln och istället ge utrymme för att satsa under den perioden där efterfrågan är som störst. Under vinterhalvåret finns miltals längdskidspår att nyttja utomhus runt om i regionen. En målsättning är att i framtiden åter kunna ha en verksamhet året om men på kort sikt kommer detta ge en tydlig ekonomisk effekt för bolaget, dels genom att driftkostnader kapas och dels genom att ge utrymme för satsning och ökade intäkter under den tid där efterfrågan är som störst.

Precis som andra affärsdrivande verksamheter, destinationer och anläggningar i branschen så behöver vi optimera när vi bedriver verksamhet, stärka förutsättningar för intäkter och kapa kostnader när efterfrågan inte är tillräckligt hög”, berättar Karin Gydemo Grahnlöf, ordförande i bolaget sedan 2020.

Att kunna gasa samtidigt som vi bromsar bedömer vi är rätt väg att gå även om det kan vara en konst i sig. Vi har under de två senaste somrarna trots pandemin ökat besöksantalet rejält, breddat utbudet och får oerhört positiv feedback från våra gäster. Där ska vi fortsätta gasa. Och för att möjliggöra det behöver vi istället bromsa våra kostnader och öppethållande de tider då efterfrågan för skidåkning inomhus är låg och vi istället har fullt med åkare i utomhusspåren”, fortsätter Karin.

Vår välbesökta lunchrestaurang, konferens och mötesrum, stugor och den nybyggda höghöjdsbanan kommer fortsatt att hålla öppet året om. Verksamheter som vi redan ser ger resultat och som är oerhört viktiga för området”, avslutar Karin.

Givetvis kommer vi ta fram en bra lösning för de åkare som har årskort pga den förlängda stängningen utöver vanliga snöläggningsperioden.

Frågor: Karin Gydemo Grahnlöf: karin@gydemograhnlof.se, 070-6053767