Nya hyresgäster på väg in hos Mid Sweden 365 – Mid Sweden 365

Nya hyresgäster på väg in hos Mid Sweden 365

MidSweden 365 kommer från och med första kvartalet 2024 erbjuda lokaler till uthyrning till extern part.
De lokaler som bolaget fått förfrågan om att hyra ut används i dagsläget i ingen eller i begränsad utsträckning.

– Vi arbetar med att stärka intäktssidan samtidigt som vi vill minska kostnader för bolaget. Därför är det extra kul att vi nu kommer kunna hyra ut ytor som tidigare stått tomma, säger Anton Hammar, ordförande MidSweden 365.

MidSweden 365 har skickat en begäran till Bräcke kommun om borgensåtagande för att kunna uppta lån för att göra nödvändiga investeringar i de fastigheter som är föremål för uthyrning.

– Ska vi kunna hyra ut fastigheterna måste de hålla en viss standard och detta kan vi bara göra genom att uppta lån. Viktigt i sammanhanget är att bolaget upptar lån och genomför investeringen först efter ett avtal om hyresnivå mm är tecknat, säger Anton Hammar.

De fastigheter som är föremål för uthyrning är det före detta ställverket samt servicehuset.

– Kommunen ska nu få behandla vår begäran om ett borgensåtagande. Därefter går vi vidare med den externa parten för att landa i ett hyresavtal som täcker den investering som bolaget har för avsikt att göra. I samband med investeringarna ser vi också möjligheter till energieffektiviseringar för att sänka bolagets kostnader samtidigt som vi ökar intäkterna, säger Anton Hammar.

Intressenten har behov av fem kontor, tillhörande personalutrymmen samt förråd/garage och carport.

 

Kontakt:
Anton Hammar, Ordförande Mid Sweden 365 AB, 073-0471642