läger

Styrelse och ägande

Styrelse

Ordförande: Karin Gydemo Grahnlöf, karin@gydemograhnlof.se

Vice ordförande: Sven Nilsson

Ledamöter: Lina Lif, KlasHåkan Ljungberg, Stig Eklund

Projekt

Vårt uppdrag är att vara en motor för bygden, ett led i det arbetet är att utveckla gemensamma satsningar för företag och föreningar i Gällö med omnejd. Sedan 2020 har vi fått tre projekt beviljade med finansieringsstöd av Region Jämtland Härjedalen, Tillväxtverket och Regionala utvecklingsfonden på total omslutning 4.7 mkr. Det senast beviljade projektet Destination X startar igång nu under maj och juni 2022.

Raketprojektet

Projektet ska på ett års tid skapa en start på nya produkter och paketeringar genom ökat samarbete mellan företagen i bygden. Nya produkter ska kunna utvecklas, testas och även kommuniceras under perioden. Arbetet sker genom utveckling av nya koncept, affärsutvecklingsworkshops och rådgivning.

Period: mars 2021-april 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leader Äventyrsberget

För att tillmötesgå det växande intresset som finns kring Gällöbygdens naturområden föreslås ett antal enklare byggnationer som skapar tillgänglighet till natur och rörelseglädje. Syftet är att skapa infrastrukturella förutsättningar som tillgängliggör området på ett bättre sätt för både företag, föreningar och lokalinvånare. Byggnationerna planeras vid Gällöberget där även anläggningen Mid Sweden 365 (Gällös skidtunnel och aktivitetscenter) finns, samt vid Revsundssjön. Byggnationerna kan användas i samband med naturturism, lägerverksamhet, evenemang, rekreation, hälsa och social samvaro.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Destination X

Att stärka tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft hos små och medelstora besöksnäringsföretag som är verksamma i Bräcke i bygderna kring Revsundssjön, Locknesjön samt längs Forsaleden.

Arbetet ska  ske genom fler kvalitetssäkrade och bokningsbara produkter hos företag (upplevelser och evenemang) stärkt varumärkesprofilering i bygden.

Period: maj 2022-oktober 2023

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Forskning och utveckling

Vår plats är intressant för olika typer av forsknings- och utvecklingsinsatser. Vi samarbetar gärna med lärosäten och företag för att kunna dra nytta av de unika förutsättningar ett berg med minus 4 grader erbjuder.

Samarbeten med Mittuniversitetets SNÖ-projekt har möjliggjort att vi numer har tidtagning inne i tunneln där åkare kan testa utrustning och annat för prestation. Utredning och analys av överskottsvärme som produceras pga nedkylning har genomförts, där planer för nästa steg nu bearbetas.

Det finns fortsatt mycket bergutrymme oanvänt som kan användas för forskning, innovation och utveckling för ex klimat, produktion, tester av produkter etc. Hör gärna av dig om du har idéer kring utveckling.

Möjligheter till etablering och lagring

Att äga ett berg med mängder av utrymme för utveckling samt attraktiv mark utanför skapar såklart stor potential för andra att verka här. Kanske det är dags för er att starta upp något spännande? Läs vår etableringsguide och kom på ett besök!

Söker du efter en trygg plats att förvara skotern under sommaren eller vattenskotern under vintern? Vad kan passa bättre än ett tidigare militärberg?