HISTORIEN BAKOM MID SWEDEN 365

Från topphemlig försvarsanläggning till en skidupplevelse i världsklass!

Början av 1900-talet domineras av oroligheter i Europa. Det första världskriget splittrade den europeiska kontinenten.  Sverige höll sig neutrala i de europeiska konflikterna, men den svenska försvarsmakten var i ständig förberedelse för att, om det krävdes, kunna försvara den Svenska nationen.

Under dessa oroliga tider blev ett berg i de jämtländska skogarna förvandlat från ett urberg i granit till en topphemlig militär anläggning på 12 000 kvadratmeter. Det var berget i Viken, Gällö.

Bergets verksamhet var länge hemligstämplad. Det sägs att man i berget producerade ammunition som fraktades på den tågräls som gick in i berget.

Försvarets anläggning i berget öppnades 1942. När produktionen var i full gång sysselsattes en stor skara människor, både civila men även militär personal.  De människor som arbetade i berget är fortfarande förtegna om vad de arbetade med. De officiella arbetsbeskrivningarna var förvaring och inventering. De sista anställda tog sina lunchboxar och gick hem för 20 år sedan, men bergrummen fortsatte att användas som ammunitionsförråd långt in på 2000-talet. Först 2012 hävdes hemligstämpeln.

Efter det har den Svenska försvarsmakten bevarat berget i befintligt skick, och väntat på ett beslut om vad som skulle göras med anläggningen. Om man idag skulle vilja bygga en liknande anläggning i ett granitberg, skulle kostnaden antagligen vara kring 800 miljoner kronor.

Anläggningen i berget var ett nödvändigt beslut för den Svenska försvarsmakten när kriget härjade i Europa. Ingen kunde väl ana då att anläggningen 80 år senare skulle ge förutsättningar för en verksamhet långt ifrån det avsedda.

Såklart kan man undra varför man nu väljer att ta berget i bruk igen, men denna gång i form av en arena för inomhusskidåkning och skidskytte.  Men faktum är att Gällöberget är perfekt för ändamålet; berget är tillgängligt med de flesta kommunikationer, håller en stabil temperatur året om och berggrunden är av god kvalitet. Gällöberget är geografiskt placerat mitt i Sverige, mitt emellan Sundsvall och Östersund med närhet till Trondheim.

Skidskytte, längskidåkning och skicross för alla. För elitåkaren som söker en spännande och utmanande miljö, för motionären som söker träningsmöjligheter. En arena som erbjuder skidåkning året om. Detta är en riktigt fin idé, skapad i en mörk tid i den europeiska historien, kommer nu bergets kammare att användas igen, men denna gång för helt fredliga syften. I framtiden kan nu olika nationer mötas i bergets anläggning och träna inför glädjefyllda landskamper.

tunnel
Förbindelsegångarna som knöt ihop bergets 71 kammare var målade i blå, röd och gul färg på väggarna. Här ses den blå gången. Den gula gången är återställd efter sprängarbetena och finns längst inne i berget
Byggnation
Den yttre ståltuben som förbinder bergets två ingångar vilar på sprängmassorna av revsundsgraniten
nyhet_6
Tre stycken orginalmålningar från 1940-talet finns bevarade och kan ses om man åker lugnt förbi dem.
Forrad
Bergets kammare var inklädda med plåt. De kammare som inte används är igenmurade och försedda med inspektionslucka för framtida behov.

TIDSLINJE:

1942: Försvarsmakten anlägger ett bergsförråd i Viken utanför Gällö.

1998: Den sista delen av produktionen flyttas från Viken och verkstaden stängs.

2012: Bräcke kommun utreder om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att göra om bergrummet till en skidtunnel.

2013: Näringslivsutskottet får i uppdrag att fortsätta med projektet och fastställa projektdirektiv. Då förstudien visat att investeringskostnaden för projektet är betydligt lägre än andra liknande projekt.

2014: Kommunfullmäktige beslutade att kommunen utnyttjar sin förköpsrätt till fastigheten Ubyn 2:119 (där bergsrummet finns) för maximalt 2,4 miljoner kronor. Ett beslut kring investeringsbidrag motsvarande maximalt 9 miljoner kronor antogs också (som ökades 29/2 2016).

2014: I slutet av året fick kommunen besked om att projektet får stöd från tidigare Regionförbundet och Länsstyrelsen med maximalt 15,6 miljoner kronor.

2015: En projektledare anställs med uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag och anbud för bygget samt arbeta med finansiering och bolagsbildning.

2015/2016: Under hösten påbörjades upphandlingen av totalentreprenör för arbetet att konvertera den före detta militära anläggningen i bergrummet i Viken, Gällö, till en skidtunnel. I början av 2016 anlitades Lotus Maskin och Transport.

2017: Anläggningen öppnar för allmänheten.