DUSCHAR OCH OMKLÄDNINGSRUM

Fräscha duschar och omklädningsrum hittar du i den nybyggda receptionen/sportshopbyggnaden.