Destination X – ny satsning beviljas finansiering av EU och Region Jämtland Härjedalen! – Mid Sweden 365

Destination X – ny satsning beviljas finansiering av EU och Region Jämtland Härjedalen!

Under 2021 blev Mid Sweden 365 som ett av 17 nationella projekt beviljade finansiering för sitt “Raketprojekt”, med syfte att skapa ökat intresse för Gällö och Revsundsbygden och nya affärer och produkter för företagare på platsen. Nu har man beviljats ny finansiering för fortsatt utveckling av det redan positiva destinationsarbete som startat i området, denna gång av Europeiska Regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen.

Som projektnamnet “Destination X” antyder så ska man nu arbeta för vidareutveckling av destinationssamarbetet och varumärkesprofileringen. Målet är att stärka tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft hos små och medelstora besöksnäringsföretag som är verksamma i bygderna kring Revsundssjön, Locknesjön samt längs Forsaleden. Det ska ske genom att skapa fler kvalitetssäkrade och bokningsbara produkter, upplevelser och evenemang hos existerande och nya företag samt stärkt varumärkesprofilering och samverkan i bygden. Målgruppen för projektet är små och medelstora företag redan verksamma i eller med intresse att starta verksamhet i området.

Projektperioden startar nu och sträcker sig till hösten 2023 med en budgetomslutning på drygt 2.5 mkr, där Regionala fonden och Region Jämtland Härjedalen finansierar vardera 50%.

Det är fantastiskt kul och oerhört viktigt för bygdens företag att vi ges möjlighet att fortsätta det positiva samarbete som som påbörjats under Raketprojektet. Vi visste ju att det fanns stort intresse för att utveckla fler upplevelser och tack varje Destination X kan vi nu fortsätta på inslaget spår och arbeta mer långsiktigt för att dels implementera resultaten från Raketprojektet och dels sikta mot än mer kvalitativ vidareutveckling , säger Karin Gydemo Grahnlöf – styrelseordförande i bolaget Mid Sweden 365 AB som är projektägare.

För mer information:

Karin Gydemo Grahnlöf,

Mid Sweden 365 AB,

0706053767

 

Foto: Krister Löwenius

Mer om Destination X