Vi söker en projektmedarbetare till Destination X

Är du intresserad av att arbeta med turismutveckling i bygderna Gällö, Revsund, Pilgrimstad och Forsaleden? Mid Sweden 365 AB har blivit beviljade ett utvecklingsprojekt för att arbeta med destinationssamverkan och produkt- och affärsutveckling för bygdernas företag. Vi kallar projektet ”Destination X” och ska stärka tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft hos små och medelstora besöksnäringsföretag som är […]