Fotografering med Destination X 2023

Nu är det dags att anmäla intresse för att delta på vinter eller sommarfotografering 2023 med Destination X och upphandlad fotograf Göran Strand. Kontakta joanna@midsweden365.se för att intresseanmäla din verksamhet eller för mer information om datum och tidsschema. Bilder och filmer från fotograferingar inom Destination X samlas i den gemensamma mediaportalen för besöksnäringen som nås […]

Anmälan till branschträff för besöksnäringen i Bräcke kommun!

Anmälan senast tisdag 13/9 kl. 15:00 till branschträffen för besöksnäringen i Bräcke kommun-område. Följ länken för att anmäla ditt företag: https://forms.gle/atciY92nycCnpLmr5. Träffen riktar sig till dig som är företagare i området eller är intresserad av att göra affärer här. Missa inte när vi kör igång hösten med info om vad som händer i områdets olika […]

Vi söker en projektmedarbetare till Destination X

Är du intresserad av att arbeta med turismutveckling i bygderna Gällö, Revsund, Pilgrimstad och Forsaleden? Mid Sweden 365 AB har blivit beviljade ett utvecklingsprojekt för att arbeta med destinationssamverkan och produkt- och affärsutveckling för bygdernas företag. Vi kallar projektet ”Destination X” och ska stärka tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft hos små och medelstora besöksnäringsföretag som är […]

Branschträff för besöksnäringen i Bräcke Kommun

Hej alla företagare och verksamma personer i Bräcke kommunområdet! Vi kickar igång efter sommaren genom bjuda in till branschträff med info om vilka projekt och aktiviteter som pågår runt om i bygderna. Det är vi på Mid Sweden 365 inom projektet Destination X och näringslivsavdelningen på Bräcke kommun som initierat träffen. Sprid gärna vidare till […]

Destination X – ny satsning beviljas finansiering av EU och Region Jämtland Härjedalen!

Genom nya satsningen ”Destination X”  ska man arbeta för vidareutveckling av destinationssamarbetet och varumärkesprofileringen. Målet är att stärka tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft hos små och medelstora besöksnäringsföretag som är verksamma i bygderna kring Revsundssjön, Locknesjön samt längs Forsaleden. Drygt 2.5 mkr har beviljats av Regionala Utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen, med start nu och avslut hösten 2023.